Agnieszka Malinowska

Agnieszka Malinowska

Podążając za moją pasją – ruchem, pracą nad poprawą funkcji poszczególnych grup mięśniowych ciała, ukończyłam odpowiednie kursy oraz szkolenia i stałam się instruktorem rekreacji ruchowej. Po kilku latach pracy w fitness clubach i prowadzeniu zajęć grupowych stwierdziłam, że coraz więcej klientów przychodzi z różnymi dysfunkcjami ciała, problemami z dolegliwościami bólowymi. Wymagali oni indywidualnego podejścia i większej wiedzy z mojej strony o patologiach narządu ruchu i ogólnie naszego organizmu , a co za tym idzie usprawniania po różnego rodzaju urazach, zabiegach, chorobach.

Podjęłam naukę na studiach o kierunku fizjoterapia, chcąc dotrzymać kroku postępom w nowoczesnej fizjoterapii, uczestniczyłam dodatkowo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatch, konferencjach i sympozjach naukowych. Dziś jestem bardzo zadowolona z podjętych decyzji, a specyfika tej pracy nie pozwala „spocząć na lurach”, lecz wymaga ciągłej edukacji, tak więc ciągle dokształcam się.

Zdobyta i zdobywana wiedza daje mi poczucie pewności i komfortu w pracy z pacjentem.

WYKSZTAŁCENIE:

 • Fizjoterapia I stopnia: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii WZ w Szczecinie, 2009 – 2012
 • Fizjoterapia II stopnia: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, 2012 – obecnie

KURSY Z ZAKRESU REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ:

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, Moduł I 07-08.12.2010
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego, Moduł II 19-20.01.2011
 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego, 28-29.03.2011

 SZKOLENIA Z ZAKRESU ROZLUŹNIANIA POWIĘZIOWEGO:

 • Masaż kamieniami gorącymi i zimnymi, stemplami ziołowymi i bańką chińską, 01.07.2010
 • Masaż tkanek głębokich, 11. i 12. 2011 i 01. 2012
 • Diagnostyka i terapia punktów spustowych, 23-24.06.2012
 • Terapia tkanek miękkich – punkty spustowe, 28-30.09.2012
 • Taśmy mięśniowo-powięziowe , 06-07.10.2012

 SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE:

 • kurs Neuromobilizacja, 17-20.11.2011
 • kurs Kinesiology Taping K-Active Association, 28-29.01.2012

 WARSZTATY:

 • Cechy niestabilności segmentarnej w badaniu obrazowym, 24.03.2011
 • Kinesiology Taping a obrzęki chłonne po mastektomii, 24.03.2011
 • Ocena postawy ciała urządzeniem Formetric firmy Diers, 24.03.2011
 • Diagnostyka obrazowa w traumatologii i ortopedii dla fizjoterapeutów, 18.06.2011
 • Techniki terapeutyczne w masażu tkanek głębokich, 27.06.2011
 • Diagnostyka punktów spustowych, 20.10.2011
 • Fizjoterapia z piłką – elementy jogi i Pilates, 20.10.2011
 •  Zastosowanie badań komputerowych w pracy z pacjentem, 18.02.2012
 • Kinesiology Taping w wadach postawy i u dzieci z uszkodzeniami OUN, 29.03.2012
 • Taping medyczny u kobiet w ciąży i połogu, 09.06.2012

 KONFERENCJE, SYMPOZJA NAUKOWE:

 • Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej, 03-04.12.2010
 • Życie bez bólu, XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, 24-27.03.2011
 • IV Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej 29.09.-02.10.2011
 • Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej, 24-25.11.2011
 • Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Reumatoidalne zapalenie stawów. Seronegatywne spondyloartropatie zapalne. Reaktywne zapalenia stawów. Osteoporoza., 17.03.2012
 • Życie bez bólu, XVIII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, 29-31.03.2012

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I STAŻ KLINICZNY:

 • prywatna praktyka
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
 • Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
 • Specjalistyczny Szpital im. Prof.A.Sokołowskiego w Szczecinie
 • praca z pacjentem ortopedycznym
 • praca z pacjentem neurologicznym
 • praca z pacjentem po operacjach stawu biodrowego, stawu ramiennego – endoprotezy
 • praca z pacjentem po udarze niedokrwiennym mózgu
 • praca z pacjentem bólowym- stany pooperacyjne, praca z bliznami, obrzękami, zespoły przeciążeniowe kręgosłupa, rwa barkowa, rwa kulszowa
 • praca z dziećmi i młodzieżą – kręcz szyi, skoliozy, wady postawy