15 września 2016

Jeśli doskwiera Ci jakikolwiek problem bólowy – zgłoś się do specjalisty!

Przy doskwierających nam czasami uciążliwych bólach związanych z urazami, czy bólami pooperacyjnymi ciężko jest się z nimi uporać samemu. Pomocna przy tego typu dolegliwościach może okazać się rehabilitacja u fizjoterapeuty. Gabinety fizjoterapeutyczne oferują obecnie usługi związane z leczeniem uszkodzeń układu nerwowego po przebytym udarze, urazie mózgowo – czaszkowym, w stwardnieniu rozsianym, urazem rdzenia kręgowego oraz innych. Terapia każdego pacjenta prowadzona jest przez wykwalifikowany zespół specjalistów i poprzedzona jest ona konsultacją.

Rehabilitacja ortopedyczna

Pomaga ona zweryfikować i postawić odpowiednią diagnozę. Niezbędne informacje umożliwiające postawienie takiej diagnozy umożliwia przeprowadzenie szczegółowego wywiadu oraz badania funkcjonalnego. Odpowiednia interpretacja wyników pozwala postawić taką ocenę, która jest pierwszym krokiem do rozpoczęcia rehabilitacji wykorzystując odpowiednią i konkretną metodę.

Przykładowe wskazania do zastosowania tego typu rehabilitacji:

– bóle i zawroty głowy

– bóle i dysfunkcje kręgosłupa

– bóle i dysfunkcje obręczy barkowej i kończyn górnych

– bóle i dysfunkcje w obrębie miednicy i kończyn dolnych

– skoliozy dziecięce, młodzieżowe i u dorosłych – jednołukowe i dwułukowe

– plecy okrągłe, wklęsłe, płaskie, kifoza wieku dojrzewania

– dolegliwości funkcjonalne utrudniające prawidłowy chód

– artroskopia

– endoprotezy

– kapoplastyka biodra

– rekonstrukcja więzadeł

Rehabilitacja neurologiczna

Prawidłowe zaplanowanie rehabilitacji to kluczowa kwestia przy rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z neurologią. Dzięki dokładnemu badaniu klinicznemu oraz funkcjonalnej ocenie pacjenta możemy odpowiednio zaplanować strategię terapii. Głównym celem tego typu rehabilitacji jest praca nad zaburzoną funkcją wchodzenia do wanny, ubierania się, zmiany pozycji i obrotu w łóżku oraz nauka chodu.

Wskazania:

– porażenie i niedowład połowiczny w wyniku udaru mózgu

– urazy czaszkowo -mózgowe

– urazy wielonarządowe

– stwardnienie zanikowe boczne SLA

– stwardnienie rozsiane SM

– zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowo – mięśniowej

– choroba Parkinsona

Kompleksowa pomoc fizjoterapeutów przy leczeniu różnych skomplikowanych dolegliwości pomaga dobrze dostosować strategię terapii i co za tym idzie doprowadzić taką terapię do pozytywnego finału. Dzięki pomocy fizjoterapeutów  możemy zmniejszyć wady postawy wyzbyć się bólów i dysfunkcji kręgosłupa, głowy, obręczy barkowej, kończyn górnych, miednicy i kończyn dolnych. Prowadzona jest również fizjoterapia powikłań po zabiegach pooperacyjnych oraz korygowana jest też skolioza różnego pochodzenia.

Wszelkie wątpliwości i pytania zostaną wyjaśnione na wizycie u fizjoterapeuty, który posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku szkolnym. Taka konsultacja u fizjoterapeuty  jest konieczna jeśli zauważycie Państwo nawet niewielkie zmiany i asymetrie w budowie Waszych Dzieci. Krzywe ustawienie łopatek, asymetria barków czy nierówna długość kończyn dolnych jest konsekwencją przeciążania tułowia. Takie asymetrie jeśli zostaną wykryte we wczesnym stadium rozwoju łatwiej jest skorygować i wzmocnić specjalistycznymi metodami rehabilitacji. Podstawowymi metodą do rehabilitacji dzieci w ortopedii w wieku szkolnym jest Terapia Manualna i metoda PNF.