8 września 2017

Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

W zeszłym roku w życie weszła długo wyczekiwana ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie z jej zapisami zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym. W ustawie tej jest mowa o zasadach wykonywania zawodu fizjoterapeuty w tym także uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu, kształcenie zawodowe i podyplomowe oraz odpowiedzialność zawodową fizjoterapeutów.

Według przepisów ustawy wszystkie osoby, które po 1 października 2017 roku rozpoczną studia w zakresie fizjoterapii, będą zobowiązane do odbycia 6-miesięcznej praktyki po ukończeniu studiów oraz do złożenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, by zostać wpisane do Rejestru Fizjoterapeutów.

Ustawa wprowadziła również samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Przynależność do tego samorządu jest obowiązkowa. Jednostką organizacyjną samorządu posiadającą osobowość prawną jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015  mówi o tym, że legalnie można wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce tylko, jeśli posiada się dokument potwierdzający uzyskanie Prawa do wykonywania zawodu. Aby taki dokument otrzymać, trzeba zostać pozytywnie zweryfikowanym i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.