Metody

W fizjoterapii wykorzystujemy wiele metod specjalistycznych, które są pewnego rodzaju sposobem postępowania pozwalającym na dokładne zbadanie pacjenta i dobraniu odpowiedniej terapii dostosowanej do istniejącego zaburzenia.

W naszej pracy wykorzystujemy następujące metody terapeutyczne:

  • PNF
  • Terapia manualna Maitland
  • Terapia manualna wg Briana Mulligana
  • FOI
  • Punkty Spustowe wg Ed Wilson
  • Masaż