Fizykoterapia

Fizykoterapia jest jedną z metod fizjoterapii. Jest formą leczenia wykorzystująca bodźce fizykalne takie jak: prąd elektryczny, ciepło zimno, światło, ultradźwięki, pole magnetyczne, wodę w postaci natrysków i kąpieli.

Laseroterapia – jest działem światłolecznictwa, w którym wykorzystywane jest światło podczerwone o specyficznych właściwościach. Urządzenia do biostymulacji laserowej są stosowane w schorzeniach reumatologicznych, ortopedii, dermatologii, urologii, okulistyce, ginekologii i stomatologii.

Ultradźwięki – działanie opiera się na przenikaniu fali ultradźwiękowej przez skórę poprzez substancję sprzęgającą. Zabiegi te poprawiają ukrwienie, wywierają działanie przeciwbólowe, zmniejszają napięcie mięśni, powodują rozciąganie i ściskanie tkanek zwane inaczej mikromasażem.

Jonoforeza – to sposób wprowadzania jonów lub cząsteczek leków przez skórę lub błonę śluzową pod wpływem prądu stałego. W zależności od rodzaju użytego leku uzyskuje się poprawę ukrwienia, zmniejszenie bólu, działanie przeciwzapalne.

Prądy diadynamiczne – to prądy modulowane, powstałe przez nałożenie na prąd galwaniczny prądu sinusoidalnego. Zaleca się ją najczęściej w celu uzyskania przeciwbólowego, zmniejszenia napięcia mięśni. Czas trwania zabiegu wynosi 2-8 min.

Magnetoterapia – charakterystyczna cechą tego pola przenikanie przez wszystkie struktury ustroju ludzkiego, zmiana funkcji biologicznych tkanek. Zabiegi te usprawniają krążenie obwodowe krwi, powodują lepsze zaopatrzenie tkane w tlen, korzystnie wpływają na proces tworzenia kostniny w przypadku utrudnionego zrostu kostnego. Czas trwania zabiegu wynosi około 5-30 min.

TENS – prądy te są przeznaczone do podrażniania korzonków bądź włókien nerwowych. Najczęściej są one wykorzystywane do tłumienia bólu i minimalizowania uczucia swędzenia.