SI

SI – Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna nie tylko umożliwia nam odpowiednie zareagowanie na odbierane wrażenia sensoryczne, ale również kieruje naszymi reakcjami na otoczenie.

Wszystkie informacje odbierane ze świata docierają do nas poprzez zmysły. Zwykle nie jesteśmy świadomi zachodzących procesów, gdyż odbywają się one w obrębie ośrodkowego układu nerwowego na poziomie podświadomości. Wszyscy jesteśmy świadomi występowania i działania zmysłu smaku, węchu, wzroku oraz słuchu. Ale większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że nasz układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z dotyku, ruchu, siły grawitacji oraz pozycji ciała.

Komórki znajdujące się w skórze przekazują informacje dotyczące lekkiego dotyku, bólu, temperatury oraz nacisku. Struktury w uchu wewnętrznym rejestrują ruch oraz zmiany pozycji głowy. Odpowiednie struktury mięśni, stawów oraz więzadeł warunkują świadomość pozycji ciała.

Na przykład, planowanie ruchu (praksja) jest ważną umiejętnością, która zależy od efektywnego procesu integracji sensorycznej.

W proces planowania ruchu wchodzą:

 • pomysł
 • wyobrażenie tego, co chce się zrobić, zaplanowanie ruchu
 • aktywności
 • wykonanie ruchu.

Planowanie nowych aktywności jest możliwe dzięki zdobytym wcześniej doświadczeniom oraz towarzyszącym im wrażeniom sensorycznym. Wrażenia dotykowe, przedsionkowe oraz proprioceptywne są szczególnie ważne w dostarczaniu informacji dotyczących ruchów ciała i tego, w jaki sposób mogą być one wykorzystane do oddziaływania na otoczenie.

Koncepcja integracji sensorycznej oparta jest na:

 • teoretycznych założeniach aktualnej wiedzy z dziedziny mikrobiologii
 • specjalistycznych testach SI i obserwacji klinicznej u dzieci

Objawy zaobserwowane przez nauczycieli i rodziców:

 • nadaktywność ruchowa (hiperaktywność)
 • zbyt mała aktywność ruchowa (hipoaktywność)
 • problemy z koncentracją
 • nadpobudliwość emocjonalna
 • zaburzenia planowania motorycznego
 • zaburzenia poczucia kierunku
 • słaba organizacja zachowania
 • trudności w obcowaniu z innymi dziećmi
 • problemy z czytaniem i pisaniem
 • niska samoocena