24 stycznia 2017

Schorzenia związane z chodem.

Człowiek jest stworzony po to by się poruszać i codzienna aktywność w jego życiu jest bardzo istotna. Każdego dnia pokonujemy mnóstwo kroków, niektórzy z nas są bardziej aktywni fizycznie poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych, a inni zaś ograniczają się do minimum. Człowiek ma w sobie wiele układów w tym układ ruchu z których również wiążą się różnego typu schorzenia.

Pierwsza dolegliwość związana jest z zaburzeniami na tle schorzeń układu kostnego. Jeśli występuje asymetria długości kończyn, to powoduje to kulenie.

Przy skróceniu kończyny powyżej 5 cm zaczyna się pojawiać końskie ustawienie stopy krótszej i zgięcie kończyny dłuższej w stawie kolanowym. Długość kroku jest zmniejszona po stronie kończyny krótszej. Występuje większe pochylenie miednicy w stronę kończyny krótszej i pochylenie barków w stronę przeciwległą.

Kolejne schorzenie to chód patologiczny wynikający ze schorzeń mięśniowych. Może być on spowodowany: urazem mięśnia, wrodzonym ubytkiem, przykurczami mięśniowymi, niedowładami lub porażeniami, czy też stanem zapalnym.

Następne schorzenie związane jest z mięśniem pośladkowym średnim. Jego niewydolność jest przyczyną braku stabilizacji miednicy w fazie podporu. W warunkach fizjologicznych napięcie tego mięśnia odpowiada za poziom utrzymania miednicy zapobiegając jej opadaniu na stronę niepodpartą. Przy jednostronnej niewydolności podczas stania na nodze chorej miednica opada po stronie zdrowej. W czasie chodu pojawia się naprzemiennie pochylanie miednicy ku jednej stronie, a barków ku stronie przeciwnej.

Inne schorzenie związane jest z mięśniem czworogłowym uda, Jeśli dojdzie do porażenia tego mięśnia, nie osiągnie się stabilizacji kolana i w czasie obciążenia kończyny nastąpi nagłe zgięcie w stawie kolanowym. Chód będzie wówczas możliwy tylko przy utrzymywaniu stawu kolanowego w wyproście podczas całej fazy podporu.