Usługi

REHABILITACJA


Oferujemy funkcjonalną rehabilitację ortopedyczną związaną z problemami bólowymi, pourazowymi i pooperacyjnymi kręgosłupa, kończyn, tułowia i twarzy. Prowadzimy terapię dorosłych i dzieci z wadami postawy oraz przygotowujemy naszych pacjentów do planowanych zabiegów operacyjnych.

Prowadzimy specjalistyczną fizjoterapię osób z uszkodzeniami układu nerwowego po przebytym udarze, urazie mózgowo- czaszkowym, w stwardnieniu rozsianym SM, stwardnieniu zanikowym bocznym SLA, z chorobą Parkinsona, urazem rdzenia kręgowego, po usunięciu guza mózgu.

KONSULTACJE


Terapia każdego pacjenta prowadzona i konsultowana jest przez zespół rehabilitantów, psychologa i lekarza. Każda rehabilitacja poprzedzona jest konsultacją, która jest nieodłącznym warunkiem do ustalenia diagnozy czyli przyczyny dolegliwości.