Rehabilitacja neurologiczna

Z uwagi na złożoność  problemów klinicznych, psychologicznych i funkcjonalnych w usprawnianiu osób z deficytem neurologicznym, niezmiernie ważne jest prawidłowe zaplanowanie rehabilitacji.

Dokładne zaplanowanie strategii terapii jest efektem dokładnego badania klinicznego oraz funkcjonalnej oceny pacjenta. Taki początek terapii pozwoli na optymalną aktywizację i pobudzenie słabszych regionów ciała.

Głównym celem jest praca nad zaburzoną funkcją czyli wchodzenia do wanny, ubierania się, zmiany pozycji i obroty w łóżku, nauka chodu.

 Wskazania:

  •  porażenie i niedowład połowiczy w wyniku udaru mózgu
  •  urazy czaszkowo- mózgowe
  •  urazy wielonarządowe
  •  stwardnienie zanikowe boczne SLA
  •  stwardnienie rozsiane SM
  •  zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowo- mięśniowej
  •  choroba Parkinsona