Rehabilitacja sportowa

Ból pojawiający się w czasie urazu powoduje znaczną zmianę normalnego ruchu. Unikanie bolesnego ruchu zmienia wzorce ruchowe mięśni objętych urazem, ale również zaburza kontrolę ruchową całego organizmu.

Uraz mięśni, więzadeł powoduje blizny w uszkodzonych strukturach. Jakość tej blizny i jej wytrzymałość przy wysiłkach sportowych zależeć będzie od zastosowanego leczenia. Leczenie przez unieruchomienie (gips) powoduje bliznę sztywną i mało elastyczną, co oznacza duże prawdopodobieństwo ponownej kontuzji. Natomiast blizna leczona szybko wdrożonym ruchem, charakteryzuje się dużą wytrzymałością.

Wskazania:

  • rehabilitacja pourazowa (po wypadkach komunikacyjnych, złamaniach, skręceniach)
  • usprawnianie po urazach kończyn, zabiegach operacyjnych i artroskopowych (uszkodzenia łąkotek, wiązadeł i zespołach rzepkowo- udowych)
  • rehabilitacją w ostrych zespołach bólowych stawu barkowego, łokcia ,,tenisisty”

Nasze działania skierowane są głównie na:

  • Odbudowę deficytu mięśniowego
  • Przywrócenie prawidłowego balansu mięśniowego
  • Odbudowę koordynacji mięśniowej i stabilizacji
  • Poprawę kontroli nerwowo- mięśniowej
  • Praca nad prawidłowymi wzorcami ruchowymi